F1

Hiển thị ngăn tác vụ Trợ giúp Excel.

Nhấn Ctrl+F1 sẽ hiển thị hoặc ẩn dải băng.

Nhấn Alt+F1 sẽ tạo một biểu đồ được nhúng của dữ liệu trong phạm vi hiện tại.

Nhấn Alt+Shift+F1 sẽ chèn một trang tính mới.

F2

Sửa ô hiện hoạt và đặt điểm chèn ở cuối nội dung ô. Thao tác này cũng chuyển điểm chèn vào trong Thanh Công thức khi tắt tính năng sửa trong ô.

Nhấn Shift+F2 sẽ thêm hoặc sửa chú thích ô.Nhấn Ctrl+F2 sẽ hiển thị xem trước khi in trên tab In trong Dạng xem Backstage.

F3

Hiển thị hộp thoại Dán Tên. Chỉ khả dụng nếu tên đã được xác định trong sổ làm việc (tab Công thức, nhóm Tên đã Xác định, Xác định Tên).

Nhấn Shift+F3 sẽ hiển thị hộp thoại Chèn Hàm.

F4

Lặp lại lệnh hoặc hành động cuối cùng nếu có thể.Khi tham chiếu ô hoặc phạm vi được chọn trong một công thức, nhấn F4 sẽ quay vòng qua tất cả các tổ hợp tham chiếu tuyệt đối và tương đối khác nhau.

Nhấn Ctrl+F4 sẽ đóng cửa sổ sổ làm việc được chọn.

Nhấn Alt+F4 sẽ đóng Excel.

F5

Hiển thị hộp thoại Đến.Nhấn Ctrl+F5 sẽ khôi phục kích cỡ của cửa sổ sổ làm việc được chọn.

F6

Chuyển đổi giữa trang tính, ribbon, ngăn tác vụ và điều khiển Thu phóng. Trong trang tính đã được tách (menu Xem, lệnh Quản lý Cửa sổ Này, Đóng băng Ngăn, Tách Cửa sổ), F6 bao gồm các ngăn đã tách khi chuyển đổi giữa các ngăn và khu vực ribbon.

Nhấn Shift+F6 sẽ chuyển đổi giữa trang tính, điều khiển Thu phóng, ngăn tác vụ và dải băng.

Nhấn Ctrl+F6 sẽ chuyển tới cửa sổ sổ làm việc tiếp theo khi có nhiều cửa sổ sổ làm việc được mở.

F7

Hiển thị hộp thoại Chính tả để kiểm tra chính tả trong trang tính hiện hoạt hoặc phạm vi được chọn.

Nhấn Ctrl+F7 sẽ thực hiện lệnh Di chuyển trên cửa sổ sổ làm việc khi sổ đó không được phóng to. Dùng các phím mũi tên để di chuyển cửa sổ và khi kết thúc, hãy nhấn Enter hoặc Esc để hủy bỏ.

F8

Bật hoặc tắt chế độ mở rộng. Trong chế độ mở rộng, Vùng chọn Mở rộng sẽ xuất hiện ở dòng trạng thái và các phím mũi tên sẽ mở rộng vùng chọn.

Nhấn Shift+F8 cho phép bạn thêm một ô không liền kề hoặc một phạm vi vào một vùng chọn ô bằng cách dùng các phím mũi tên.

Nhấn Ctrl+F8 sẽ thực hiện lệnh Kích cỡ (trên menu Điều khiển của cửa sổ sổ làm việc) khi sổ làm việc không được phóng to

Nhấn Alt+F8 sẽ hiển thị hộp thoại Macro để tạo, chạy, sửa hoặc xóa macro.

F9

Tính toán tất cả các trang tính trong tất cả các sổ làm việc đang mở.Nhấn Shift+F9 sẽ tính toán trang tính hiện hoạt.

Nhấn Ctrl+Alt+F9 sẽ tính toán tất cả các trang tính trong tất cả các sổ làm việc đang mở, bất kể các trang này có thay đổi từ lần tính cuối cùng hay không.

Nhấn Ctrl+Alt+Shift+F9 sẽ kiểm tra lại các công thức phụ thuộc, sau đó tính toán tất cả các ô trong các sổ làm việc đang mở, bao gồm các ô không được đánh dấu là cần tính toán.Nhấn Ctrl+F9 sẽ thu nhỏ cửa sổ sổ làm việc thành biểu tượng.

F10

Bật hoặc tắt các mẹo phím. (Nhấn Alt cũng có tác dụng tương tự).Nhấn Shift+F10 sẽ hiển thị menu lối tắt cho mục được chọn.

Nhấn Alt+Shift+F10 sẽ hiển thị menu hoặc thông báo cho nút Kiểm tra Lỗi.Nhấn Ctrl+F10 sẽ phóng to hoặc khôi phục lại cửa sổ của sổ làm việc.

F11

Tạo một biểu đồ dữ liệu trong phạm vi hiện tại trong một trang tính Biểu đồ riêng.Nhấn Shift+F11 sẽ chèn một trang tính mới. Nhấn Alt+F11 sẽ mở Microsoft Visual Basic For Applications Editor, cho phép bạn tạo macro bằng cách dùng Visual Basic for Applications (VBA).