Câu 1: Bạn cần gửi 24 tệp tin có kích thước lớn bằng email. Làm thế nào để bạn có thể gửi chúng nhanh và hiệu quả hơn?

A. Sử dụng chương trình nén để nén và gửi tệp tin nén này với dung lượng nhỏ hơn

B. Nhóm các tệp tin thành từng nhóm sao cho ít tệp tin hơn được gửi, với cùng nội dung và dung lượng

C. Gửi từng tệp

D. Tạo một tệp chứa 24 tệp tin ban đầu 37

Câu 2: Trong hệ điều hành Windows, phần mở rộng trong tên file đảm nhận chức năng nào sau đây?

A. Quy định kích thước file

B. Quy định thuộc tính file

C. Quy định định dạng file

D. Quy định kiểu file

Câu 3: Phần mềm Text Document dùng để tạo tệp có phần mở rộng là gì?

A. jpg

B. pas

C. pps

D. txt

Câu 4: Các tệp, thư mục trong USB, khi xóa thì đối tượng sẽ được lưu ở đâu?

A. Xóa khỏi máy tính

B. Lưu ở Recycle Bin

C. Có thể được phục hồi khi mở My Documents

D. Có thể được phục hồi khi mở Computer

Câu 5: Tệp tin có phần mở rộng là MP3 cho ta biết đây là

A. File ảnh

B. File âm thanh

C. File thực thi

D. File văn bản

Câu 6: Trong hệ điều hành Windows, phần mở rộng trong tên file đảm

A. Quy định kích thước file

B. Quy định thuộc tính file

C. Quy định định dạng file

D. Quy định kiểu file

Câu 7: Nguyên tắc tổ chức file và thư mục trong hệ điều hành Windows 7 dựa trên cấu trúc nào sau đây?

A. Cấu trúc đồ thị

B. Cấu trúc cây

C. Cấu trúc chu trình

D. Cấu trúc lặp

Câu 8: Trong Windows, muốn tạo 1 thư mục mới trên ổ đĩa D:ta thực hiện

A. Insert – New – Folder

B. File – New – Shortcut

C. Edit – New – Folder

D. Chuột phải chọn New – Folder

Câu 9: Giả sử bạn đang soạn thảo văn bản trên máy tính và bỗng nhiên bàn phím của bạn gặp sự cố, không gõ được kí tự. Bạn xử lý như thế nào?

A. Kích hoạt ứng dụng kiểm tra phần cứng máy tính

B. Kết nối máy tính với màn hình của máy tính khác để tiếp tục soạn thảo văn bản

C. Tìm và mở ứng dụng bàn phím ảo (On-Screen Keyboard) có sẵn của hệ điều hành Windows 7 để bật bàn phím ảo

D. Kiểm tra lại kết nối mạng máy tính

Câu 10: Để gỡ bỏ 1 chương trình nào thì mở Control Panel/Uninstall a Programs/ Chọn biểu tượng chương trình cần gỡ bỏ và chọn?

A. Change.

B. Uninstall

C. Update

D. Delete

Câu 11: Phần mềm nào dưới đây nếu không được cài đặt máy tính sẽ không hoạt động?

A. Chrome

B. Vietkey

C. Windows

D. Norton AntiVirus

Câu 12: Để in một tệp thì nhấn tổ hợp phím nào?

A. Ctrl+P

B. Ctrl+R

C. Ctrl+I

D. Ctrl+Shift+F11

Câu 13: Để hiển thị được Computer trên màn hình nền thì làm như thế nào?

A. Nhấn phím Ctrl + C

B. Kích chuột vào nút Start/Nhấp phải chuột vào Computer và chọn Show on Desktop

C. Nhấn Ctrl + V

D. Nhấn Ctrl + X

Câu 14: Phím tắt để đổi tên tệp tin, thư mục là gì?

A. Ctrl+N

B. Alt+N

C. F4

D. F2

Câu 15: Ứng dụng nào được sử dụng để xem nội dung của tệp Reports.zip?

A. Chương trình nén và giải nén

B. Trình xử lý văn bản word

C. Ứng dụng trang tính

D. Trình duyệt web

Câu 16: Muốn xóa một file trong Windows, có thể thực hiện theo cách nào sau đây?

A. Mở file, chọn toàn bộ nội dung file, bấm phím Delete

B. Mở file, chọn toàn bộ nội dung file, giữ phím Shift và bấm phím Delete

C. Không có đáp án đúng

D. Kích chuột phải tại file, chọn Delete

Câu 17: Tệp tin có phần mở rộng là RAR, ZIP cho ta biết là?

A. File nén

B. File thực thi

C. File video

D. File văn bản

Câu 18: Trong Windows 7, thư mục được tổ chức dưới dạng?

A. Dây

B. Cây

C. Chuỗi

D. Đồ thị

Câu 19: Phím tắt để cắt một đối tượng vào ClipBoard là gì?

A. Ctrl+M

B. Ctrl+V

C. Ctrl+X

D. Ctrl+Z

Câu 20: Phím tắt được sử dụng để hiển thị thực đơn Start?

A. Alt+F4

B. Alt+Tab

C. Ctrl+Esc

D. Ctrl+Tab