Công ty Cổ Phần Phát Hành Việt Nam – FABACO, được thành lập từ năm 1994, là một trong những đơn vị phát hành báo chí chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. FABACO cũng là công ty phát hành đầu tiên được ủy nhiệm phát hành độc quyền các bộ sách Quốc Gia như: Niên Giám Chính Phủ, Niên giám Tổ chức hành…